ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

สูบเป็นบริษัทที่ขายบหรี่ไฟฟ้า ครบวงจร ต้ังปต่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ไปจนถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ เราเป็นร้านค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีช่องทางการติดต่อมากมายอาทิเช่น Lazada เว็บไซต์ หรือท่านพบปัญหาสามารถติดต่อสอบทางทางไลน์หรือทางเว็บโดยตรง ทางเรารับประกันสินค้าทุกชนิดจากร้านว่าเป็นของแท้แน่นอน 100% หากสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลย

Our Founder Team

ปองเดช จงจำรัส

ปองเดช จงจำรัส

ประธานผู้ก่อตั้ง

Our Accountant Team

Our Administrator Team

ชยทัต พงศ์ไพศาล

ชยทัต พงศ์ไพศาล

หัวหน้าทีม Accountant

ปีวรา มงคลจิต

ปีวรา มงคลจิต

สมาชิกในทีม Accountant

ธนวรรธน์ ศรีสดุดี

ธนวรรธน์ ศรีสดุดี

สมาชิกในทีม Accountant

ปองพล รัตนาประสิทธิ์

ปองพล รัตนาประสิทธิ์

สมาชิกในทีม Accountant

ศศิวิมล มงคงมั่น

ศศิวิมล มงคงมั่น

หัวหน้าทีม Administrator

บุษลิน ประเสริญวงศ์

บุษลิน ประเสริญวงศ์

ผู้ร่วมทีม Administrator

พรทิพา อุดมเดชรักษา

พรทิพา อุดมเดชรักษา

ผู้ร่วมทีม Administrator

ธนิสร ก้องวัฒนะกุล

ธนิสร ก้องวัฒนะกุล

ผู้ร่วมทีม Administrator

Our Web Developer Team

Our Content Reviewer Team

พัชรียา พงษ์วิโรจน์

พัชรียา พงษ์วิโรจน์

หัวหน้าทีม Web Developing

ปุณพจน์ แสนวงศ์

ปุณพจน์ แสนวงศ์

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

Our Digital Marketer Team

ปภาดา พงศ์พาณิชย์

ปภาดา พงศ์พาณิชย์

หัวหน้าทีม Content Creating

ภาวดี ปรีชาวงศ์

ภาวดี ปรีชาวงศ์

ผู้ร่วมทีม Content Creating

พัชญ์ธนัน มิ่งมาลา

พัชญ์ธนัน มิ่งมาลา

หัวหน้าทีม Digital Marketing

ณิชนันทน์ เรืองสมัย

ณิชนันทน์ เรืองสมัย

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing